Seminarium: Global information och kommunikation
För att nå framgång på dagens globaliserade marknader krävs tillgång till både global och lokal information och kunskap om hur man paketerar och kommunicerar sitt budskap på olika marknader. Under ett förmidagsseminarium den 17 mars 2011, som arrangeras av Esmerk och AAC GLOBAL, har du nu chansen att lära dig hur en effektiv informationsinhämtning och kommunikation kan se ut för ett internationellt företag. Du kommer också få höra om utmaningar och framgångsfaktorer på den globala arenan.

Under seminariet kommer Mats Lindgren, VD för Kairos Future, att berätta om vilka trender som formar affärsvärlden ur ett informationsperspektiv. Ulf Ceder, ansvarig för Business & Market Intelligence på Scania, kommer att berätta hur de arbetar med omvärldsinformation på ett internationellt plan och vilka utmaningar de står inför när det gäller informationsinsamling.
Miriam Bourin O’Keefe, kundansvarig för Aastra Telecom, kommer att berätta om den process som de de tagit fram för att effektivt producera, översätta och uppdatera produkt- och marknadsinformation som publiseras på ett stort antal språk i flera olika kanaler. Miriam kommer även prata om utmaningar man stött på och hur dessa hanterats.
Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Anmäl dig till seminariet via Esmerk.se

Källa: Esmerk