Seminarieserie i Göteborg om affärsutveckling med IT
IVF (Institutet för Verkstadsteknisk Forskning) och Netsight AB arrangerar i maj en seminarieserie med namnet Affärsutveckling med IT. Syftet är att ge deltagarna en tydlig bild av hur vårt näringsliv håller på att förändras på grund av IT. Man vill också ge nya idéer och uppslag till möjligheter till bättre affärer. Målgruppen är människor i ledande befattning i näringslivet i Göteborgsregionen. Seminariearrangörernas grundidé är att belysa hur vissa utvalda aktörer valt att dra nytta av IT och hur de förändrar konkurrensmöjligheterna. Serien består av följande delseminarier: den 8:e maj “Nya spelregler”, den 16:e maj “Det förändrade erbjudandet” och den 24:e maj “Elektronisk handel”.
Sources : Institutet för Verkstadsteknisk Forskning