Seminarier om den internationella konkurrensens regionala och lokala påverkan
Under den mycket välkända s.k. Almedalsveckan på Gotland i början av juli anordnar ITPS mellan den 4 till 7 juli fyra seminarier på temat ”Ökad internationell konkurrens: En utmaning för företag, regioner och länder”. För dig som t.ex. arbetar med bevakning av spörsmål av regionalt, kommunalt intresse mm är detta ett intressant tillf??lle att diskutera detta tema med politikens möjligheter i centrum för att möta hot och utnyttja möjligheterna med internationaliseringen. De fyra seminarierna är följande:

“Kina möjligheternas rike?” (4 juli), “Därför fungerar inte den regionala utvecklingspolitiken” (5 juli), “Stora företagsnedläggningar och konsten att överleva” (6 juli) samt till sist “Den svenska arbetsrätten och den internationella konkurrensen” (7 juli).

För mer information om ITPS-seminarierna följ nedan källänk.

Källa: ITPS – Almedalen 2005