Seminarieöversikt visar på stor konkurrens




BIdigital har nu kompletterat kalendariet med en seminarieöversikt som placerats på första sidan. Detta för att på bästa plats lyfta fram, och underlätta inplanering av besök på de viktigaste seminarierna.

För dig som missade SCIP:s Europa konferens i Amsterdam nyligen, eller om du inte fått nog Business Intelligence efter detta finns alltså flera möjligheter kvar i år. Konkurrensen mellan konferensarrangörerna står nu på topp. Just nu finns det nämligen ett utbud av konferenser/seminarier av sällan skådat slag. Inom loppet av mindre än 20 dagar med start denna vecka finns det hela 6 st högintressanta seminarier som skall gå av stapeln. Av dessa handlar hela fyra seminarier om omvärldsanalys och alla hålls i Stockholm! Det är svårt att se hur alla dessa aktiviteter skall kunna “dra fulla hus”. Snarare får man väl hoppas att inte någon arrangör behöver ställa in sitt seminarie. Planeringsmässigt är detta en katastrof, att alla konferenser går samtidigt. Risken finns att det blir flera besökarmässigt urvattnade arrangemang. Detta gynnar ingen i branschen, då det riskerar att hämma det framtida utbudet. Det positiva ur besökarens synvinkel dock, är detta fantastiska utbud, som dessutom banar väg för prisförhandling om konferensplatserna…
Sources : Aktuella seminarier 1999