Seminarie om SEB:s koncerngemensamma omvärldsanalys
Företaget Wide narrow meddelar att man den 21 januari 2009 inbjuder till ett gratis seminarium om omvärldsanalys i stora organisationer. Ett case med banken SEB:s införande av en koncerngemensam process för omvärldsanalys kommer då att presenteras av Merete Salmeling, Koordinator Omvärldsanalys på SEB. Genomgång av processens kortsiktiga & långsiktiga affärsnytta och effektivitetsvinster står bl.a. på programmet. Ytterligare praktiska exempel och kommentarer från andra organisationer som valt att arbeta strukturerat med omvärldsanalys presenteras av Anders Bretz. För mer information och anmälan kontakta Wide narrow.

Källa: Wide narrow