Seminarie om nätverksanalyser
Seminare: För dig som planerar att gå en utbildning i omvärldsanalys så håller svenska omvärldsanalysföretaget Infonaut en seminariekurs med titeln “Introduktion i nätverkstänkande” den 23 november. Infonaut beskriver nätverkstänkande som ett “nytt angreppssätt att identifiera, analysera och modellera komplexa system och används främst inom omvärldsanalys, strategisk planering, innovation management, stads- och regionalplanering, säkerhets- och riskanalyser”. För mer information kontakta Infonaut.

Källa: Infonaut