Seminarie om framtidens kommuner
För dig som arbetar med utveckling och omvärldsanalys i en kommun eller i största allmänhet är intresserad av hur framtidens kommuner kan tänkas gestalta sig har nu ett tillfälle att besöka ett seminarie på temat. Det är Institutet för Framtidsstudier och Högskolan Dalarna som den 14 mars 2005 arrangerar Framtidsfokus-seminariet med namnet “Framtidens kommuner! Flexibla nätverk, kommunalförbund eller storleksreform?”. Arrangemanget är kostnadsfritt och inbjudan med mer information finns på Institutet för Framtidsstudier hemsida. Anmälan ska ske senast den 8 mars då deltagarantalet är begränsat.

Källa: Institutet för Framtidsstudier