Seminarie om den nya ekonomin med bl a Jessica Staël von Holstein, Sören Gyll och Christer Sturmark
Seminariet anordnas av branschorganisationen IT-Företagen och heter “Nytt århundrade – ny ekonomi!” och hålls den 12 april 2000, på Moderna Museet i Stockholm. Där kan du få veta hur Alexander Bard, Johannes Bertorp, Gunnel Duveblad, Boel Rydenå och Jessica Staël von Holstein ser på kompetensfrågor i den nya ekonomin. Christer Sturmark är moderator i paneldebatten om kompetensfrågor. Ulf Jonströmer leder en debatt om finansiella frågor i den nya ekonomin med Cecilia Geijer-Haeggström, Sören Gyll, Anders Lidbeck och Ulf Söderholm.
Sources : SITO