SCIP Scandinavia anordnar öppet vårmöte om omvärldsanalys
Den 7 april 2004 meddelar SCIP Scandinavia att man kommer att hålla en kortare träff i Malmö med fokus på Öresundsregionen. Mötets tema är “Increasing Company Competitiveness with Competitive/Business Intelligence”. Innehållet beskrivs som ett regionalt networkingtillfälle, en uppdatering av intelligencetrender från årets SCIP-konferens samt en avslutande diskussion om befintliga intelligence-aktiviteter i Öresundsregionen. För mer information eller anmälan kontakta mötessamordnaren Sven-Erik Pihl på telefonnummer +46 (0)707 94 44 16.

Källa: SCIP Scandinavia