SCIP överväger att lämna Competitive Intelligence området?
Enligt kanadensiska nyhetsbrevet CompetiaNews så funderar Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP) på att helt byta fokus i föreningen bort från Competitive Intelligence området för att istället fokusera på Strategy området. Inriktningsändringen skulle enligt samma källa innebära ett namnbyte till Association of Competitive Strategy (ACS).
De som är medlemmar i den internationella branschföreningen SCIP har förmodligen uppmärksammat att föreningen internt den senaste tiden har haft en mycket livlig debatt om hur dess framtida inriktning och fokus skall vara. Många synpunkter om detta har stått i bjärt kontrast till varandra där vissa vill vidareutveckla organisationen med samma fokus som idag, medan andra ”lobbat” för att helt stöpa om den till något nytt. Därför är uppgifterna inte helt oväntade. Vi återkommer med kommentarer angående detta när officiella uppgifter och klargöranden kommer från SCIP.