SCIP i ekonomisk kris – lever vidare i ny konstellation
Diskussionerna om intelligence-nätverket SCIP:s framtid har den senaste tiden varit mycket livliga. Frågan om nätverkets överlevnad har verkligen ställts på sin spets eftersom organisationens ekonomiska resurser är så små att en total nedläggning av nätverket inte är långt bort i nuläget. Alternativet, till nedläggning, som presenterades för medlemmarna var att organisation ska gå samman med Frost & Sullivan Institute. Om detta ultimatum röstade nyligen medlemmarna och resultatet blev att 94% är för ett sammangående med Frost & Sullivan Institute. Enligt SCIP:s företrädare ska nätverket i princip fortsätta sin verksamhet som tidigare utan några större förändringar i den nya konstellationen med Frost & Sullivan Institute. Framtiden får utvisa hur det blir med det.

Källa: SCIP