ScienceDirect – största STM databasen utvecklas
ScienceDirect utvecklas och lanserar nu en Alerting Service för prenumeranter. ScienceDirect är enligt egna uppgifter världens största databas för STM information. Prenumeration på ScienceDirect ger direkt tillgång till artiklar i fulltext, abstracts samt även en omfattande bibliografisk referensdatabas.
(Fotnot: STM = Scientific, Technical and Medical information).
Sources : ScienceDirect