Scenarioplanerings-kurs i Lund
Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS) meddelar att man den 28 april i Lund håller en endagarskurs med titeln ”Introduction to dialogue-based Scenario Planning”. Det är en introduktionskurs om hur man inför framtidsstudier och scenarioplanering i en organisations affärsutvecklingsprocess. För fullständigt program och anmälan kontakta CIFS.

Källa: Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS)