Scenario Magazine lanseras av The Copenhagen Institute for Futures Studies
Copenhagen Institute for Futures Studies har nu lanserat sin nya tidskrift som man döpt till “Scenario Magazine”. En publikation om trender, idéer, visioner och möjliga framtider som riktar sig till beslutsfattare av olika slag. Scenario Magazine ersätter framtidsinstitutets tidigare publikation “FO / futureorientation”. Bland förändringarna framhävs bl.a. att längre artiklar om ett ämne nu kompletteras av flera korta artiklar och relaterade nyheter. Sammantaget menar man att detta magasin bättre ska kunna kommunicera kunskap om framtiden.

Källa: Scenario Magazine