Scandinavia Online lägger ner nyhetstjänsten CNN Sverige
Samarbetet mellan Scandinavia Online (SOL) och Turner Broadcasting Sales Europe Distribution Ltd (Turner) om nyhetstjänsten CNN Sverige avslutas när licensavtalet mellan SOL och Turner löper ut i juli 2001. Licensavtalet har varit treårigt och sju personer anställda i nyhetstjänsten CNN Sverige, som drivs i ett helägt dotterbolag till SOL, har varslats om uppsägning. Verksamheten som är förlagd till Göteborg kommer att drivas vidare fram till och med sista juli 2001.
“Avtalets upphörande och avvecklingen av nyhetstjänsten CNN Sverige har varit planlagd sedan länge och ger en årlig kostnadsminskning på SEK 12 miljoner”, säger Annika Söderberg, VD för SOL Passagen AB, och ansvarig för SOLs svenska verksamhet. “Passagens främsta styrka och huvudfokus ligger i vår marknadsledande räckvidd som bred konsumentportal. Avvecklingen av nyhetsproduktion i egen regi renodlar denna fokus, och öppnar för samarbete med andra aktörer inom nyhetsområdet,” avslutar Annika Söderberg.

Källa: Scandinavia Online