Samverkansprojekt lanserar gemensam fri omvärldsbevakningstjänst
Samverkanmottrafficking.se satsar stort på omvärldsbevakning och kunskapsdelning. Det är organisationen “Samverkan Mot Trafficking” som nu lanserar en ny portal för omvärldsbevakning. Tjänsten nås via Internet och är fritt tillgänglig. Den nya informationstjänsten ger möjlighet att följa den nationella och internationella utvecklingen inom området människohandel. Målgruppen är främst myndigheter, media, intresseorganisationer och forskningsinstitutioner. Portalen innehåller rapporter, pressreleaser, artiklar, lagar och annan information som hjälper till att sprida kunskap.

Informationsinsamling och analys sköts av omvärldsbevakningsföretaget Glykol i Stockholm, vars fokusområde är sociala frågeställningar. Information inhämtas systematiskt och genom att manuellt sovra, bedöma, analysera och strukturera informationen blir den enkel att nå. Samverkan Mot Trafficking består av ett tjugotal aktörer från de tre storstadsregionerna i Sverige med deltagare från myndigheter, det civila samhället, forskarsamhället och kulturinstitutioner.

Källa: Samverkan Mot Trafficking