Samling med bästa internationella researchpapers lanserad
Med den förpliktigande titeln “Excellence in International Research 2005” har nu den internationella organisationen för market research, Esomar, lanserat en samling med ett urval av det som man menar är de bästa international research-papers som presenteras under år 2004 vid Esomars konferenser.
Excellence in International Research 2005 (ISBN 92 831 1376 4) är den sjätte årsvolymen som består av hela 840 sidor och kan nu beställas av Esomar.

Källa: Esomar