Så blir den nya enheten för omvärldsbevakning i Regeringskansliet
En helt ny beredskaps- och analysenhet i Regeringskansliet presenterades igår på en pressträff i Stockholm av statssekreterare Lars Danielsson.

”Vi ska samla ihop våra resurser för att kunna få en mer samlad bild av katastrofer både inom och utom landet”, sa statssekreterare Lars Danielsson.

Syftet med den nya krisenheten är att vara larmfunktion och en samlad instans för bearbetning och analys av information inom Regeringskansliet i händelse av en kris inom eller utanför landets gränser. Enheten ska arbeta med omvärldsbevakning för att kunna ge en tidig förvarning och snabbt slå larm vid en uppkommen kris. Den ska ge underlag som gör en effektiv samordning mellan berörda aktörer möjlig. Dygnet runt ska information samlas, bearbetas och analyseras. Enheten kommer att ha tillgång till öppna och hemliga källor.

”Den nya enheten ska inte ta över någon annans arbete, utan samla information och belysa olika aspekter. Fackdepartementen och myndigheterna behåller sitt nuvarande ansvar, men jag tror det finns ett stort behov av den här stödfunktionen”, sa Lars Danielsson.

Chef för den nya enheten, som ska lyda under Statsrådsberedningen, blir Kenneth Axelsson, för närvarande chef på Krisberedskapsmyndighetens krishanteringsenhet. Han tillträder i januari 2006 och ska då börja med rekrytering.

Källa: Statsrådsberedningen