Röda Korset anlitar Wide narrow för sin omvärldsbevakning – kundförståelse avgjorde leverantörsutvärderingen
Röda Korset har beslutat att välja Wide narrow som ny leverantör av metoder och system för organisationens omvärldsbevakning. Upphandlingen föregicks av en noggrann utvärdering av marknadens utbud.

”Wide narrow kom med ett förslag som visar att de förstår Röda Korsets situation, de har även rätt erfarenheter för att hjälpa oss att utveckla vårt omvärldsarbete, säger Erik Olsson”, pressekreterare Röda Korset. ”Vi ser nu fram emot att påbörja arbetet med att bygga upp vår kunskapsbank”, fortsätter Erik Olsson.

”Röda korset fyller en viktig funktion i samhället och vi skall se till att deras verksamhet underlättas genom att lagra och förbättra spridningen av intellektuellt kapital mellan avdelningarna”, säger Anders Bretz, vice VD hos Wide narrow.

Wide narrow ska stegvis förstärka Röda Korsets kunskapshantering genom utbildning, process- och systemstöd. Dessutom kommer funktionen för omvärldsbevakning att förbättras, bland annat i syfte att förse kommunikationsavdelningen med rätt information för att bättre kunna arbeta med insamlingsfrågor och opinionsbildning.

Källa: Wide narrow