RiskWire – analyserar risker på globala marknader
Economist Intelligence Unit (EIU) har lanserat tjänsten ”RiskWire” med fokus på riskanalyser vid affärer med olika länder.
RiskWire ger möjlighet att utvärdera operativa risker i totalt ca 60 länder. I tjänsten ingår även t.ex. dagliga alerts på aktuella händelser som påverkar de olika marknaderna.
RiskWire tillhandhålls som en fristående abonnemangstjänst eller via EIU:s tidigare huvudtjänst ViewsWire. För mer information se länken nedan.

Källa: RiskWire (EIU)