Riskhantering högst upp på VD:s prioriteringslista
En ny undersökning från Accenture visar att riskhantering rankas som nummer ett på listan över de frågor chefer anser vara viktigast. Årets undersökning visar ett helt annat resultat än för tre år sedan – då var istället frågor om hur arbetsstyrkans prestationer kunde förbättras högst prioriterat. Nu har istället frågor kring extern konkurrenskraft hamnat överst på listan.

”Den senaste studien visar att företag inser att de måste adressera de ökade risker som kommer med exempelvis globalisering, aggressiv tillväxt, ökad konkurrens och informationsexplosionen”, säger Walt Shill, ansvarig för Accentures Strategy practice.

Studien, som Accenture genomför årligen, omfattar intervjuer med 436 verkställande direktörer på större företag i Europa, Nordamerika och Asien. Syftet är att dels identifiera vad som är av högst betydelse för företagsledningar, dels se hur och varför nyckelvärderingarna förändras över tiden.

De 10 viktigaste frågorna för verkställande direktörer:

1. Riskhantering
2. Att växa och samtidigt öka företagets vinst
3. Vinna nya kunder
4. Använda IT för att reducera kostnader och skapa värde
5. Förändra företagskulturen och de anställdas attityder
6. Stärka och bibehålla kundlojaliteten
7. Förbättra arbetsstyrkans prestationer
8. Höja värdet för aktieägarna
9. Med hjälp av innovation ligga steget före konkurrenter
10. Attrahera och behålla begåvade medarbetare

Källa: Accenture AB