Riskhantering och beslutsunderlag bristfällig i den finansiella sektorn
Varje bransch har sina modeller för riskhantering. Den finansiella sektorn har kanske längst erfarenhet av olika regelverk och modeller för hur olika risker kan förutses och bemötas. Trots det var det just här som de största misstagen begicks. Men även andra branscher överraskades av kraften i nedgången.
Den finansiella sektorn har mycket höga transaktionsvolymer, höga frekvenser och skiftande priser på det som köps och säljs. För flera banker och andra finansiella aktörer räckte inte de etablerade riskmodellerna. Snabbt växande antal tjänster och inte minst en geografisk expansion med helt nya förutsättningar ställde antagandena på ända. I många andra branscher hade man kort och gott ingen beredskap för att omsättningen skulle kunna sjunka med 50-60 procent på grund av en efterfrågan som störtdök.

“Många beslut fattades baserat på vad som i efterhand visade sig vara otillräcklig information. Tidigare beprövade rutiner för riskhanteringen räckte alltså inte när inte styrelse och ledning hade tillräcklig insikt i de nya riskscenarierna”, säger Michael Bernhardtz, partner på revisions- och konsultföretaget Deloitte.

Hittills har rollen som CFO, Chief Financial Officer, vuxit och ansvaret ökat stegvis. I många fall har arbetsbördan beskrivits som mycket stor och ibland näst intill oöverskådlig. Trenden från de största företagen att skapa en ny tjänst CRO, Chief Risk Officer, tycks bestå. För mindre noterade bolag hamnar ansvaret istället ofta hos CFO med uppgift att kommunicera med investerare som önskar bättre och säkrare beslutsunderlag.

“Fördelen med större och flexiblare riskfokus är potentiellt lägre räntekostnader, snabbare och bättre beslut till en lägre kostnad. Riskhantering handlar konkret om att vara klar över vilka mål vi har och vad som kan göra att de inte nås. Vad är den ekonomiska konsekvensen av detta, hur sannolikt är det att det händer och vad har vi för handlingsalternativ? Kan man undvika katastrofer och onödiga risker i högre utsträckning blir ju både verksamhet och resultat stabilare vilket ju påverkar värdet av ett företag positivt”, säger Michael Bernhardtz.

Läs mer om ovanstående i rapporten Deloitte CFO Survey (pdf-fil) om dagsläget för CFO:s i Sverige våren 2010, där bl.a. en undersökningsfokus har lagts på riskhanteringen i bolagen.

Källa: Deloitte AB