Riksdagen arrangerar framtidsdagar
Framtiden står i fokus när riksdagens ledamöter möter ett 40-tal forskare och debattörer under Riksdagens framtidsdagar den 15-17 mars.

Riksdagens utskott har öppna seminarier om framtidsfrågor inom sina respektive ansvarsområden. Allmänheten är välkommen att följa diskussionerna på plats. På seminarierna dryftas frågor om bland annat den globala befolkningsutvecklingen och konflikter, arbetsmarknaden, utbildningsbehovet, tillgången på bostäder, socialförsäkringsreformer, patientmakt och patientansvar, skattekonkurrens, europeisk civilrättslagstiftning, skadestånd och immaterialrätt, global brottslighet, utvecklingen av IT-teknologin, vetenskaplig och politisk hantering av klimatfrågan, samhällsorganisationen: EU, staten och kommunerna samt frågeställningen om kultur kan skapa tillväxt. Utrikesutskottets kallelse till seminariet om olja, politik och säkerhet riktar sig till särskilt inbjudna deltagare.

Inom ramen för framtidsdagarna arrangerar även Sällskapet Politik & Näringsliv och Riksbankens jubileumsfond/Sällskapet riksdagsmän och forskare seminarier för särskilt inbjudna på temat “Teknisk framsyn i politik och näringsliv” respektive “Religion och politik i ett internationellt perspektiv”.

Framtidsdagarna arrangeras i samarbete mellan riksdagen, Institutet för framtidsstudier och Riksbankens Jubileumsfond/Sällskapet riksdagsmän och forskare. Närmare information om framtidsdagarna med hela programmet samt uppgifter om vilka seminarier som kan följas via webb-tv och SVT-sändningar läggs ut under vecka 10 på en särskild temasida på www.riksdagen.se.

Källa: Riksdagen