Reuters släpper nyhetsarkiv gratis för forskningsändamål
Reuters, en av världens ledande informationsleverantörer, släpper nu helt gratis stora volymer av arkiverade Reuters-nyheter för forskningsändamål. Universitet och forskningsorganisationer över hela världen kan nu ta del av det Reuters Corpus arkiv som nu släpps som omfattar mer än 800.000 engelskspråkiga nyheter, motsvarande en hel årsproduktion av nyheter från Reuters.
Forskare kan nu använda materialet för forskning, test, benchmarking av nya framväxande teknologier, som t.ex. indexering, sökning & informationsinhämtning, talsyntes, röstigenkänning och språkhantering. För ansökan om tillgång till materialet följ nedan länk.

Källa: Reuters Corpus