Reuters satsar på bloggar
Reuters och Pluck Corporation bildar en strategisk allians för leveranser av tredjepartsinnehåll från bloggar direkt till Reuters nyhets- och affärsinformationstjänster. Reuters investerar även finansiellt i bolaget Pluck. Det första konkreta resultatet är att Reuters nu erbjuder Pluck:s syndikeringstjänst ”BlogBurst” till kunder och partners. BlogBurst är en av de största syndikeringsnätverken för vidareförmedling av dryga 2800 bloggar.

Källa: Reuters