Retriever – ny svensk omvärldsbevakningstjänst
Nu lanseras omvärldsbevakningstjänsten ”Retriever” av medieföretaget Provisa Information AB. Vad som erbjuds är mediabevakning av Internetkällor som levereras till företags egna intranät eller webbplatser.
Närmaste konkurrent i Sverige för den här typen av webbaserad nyhetsbevakning är Agent25 (www.agent25.com) som har liknande tjänster. Både Retriever och Agent25 konkurrerar i sin tur till stor del med Observers mediabevakningstjänster.
Retriever bygger på tekniken från gratistjänsten Infobilis (www.infobilis.se) som utvecklats av Infobilis Universal AB. Retriever har enligt uppgift ensamrätt i Sverige på tekniken och skall dessutom fungera som marknadsorganisation åt Infobilis Universal AB. Följ källänken nedan för att gå till Retriever.

Källa: Retriever