Retriever fusionerar med norsk omvärldsbevakare – bildar Nordens ledande företag för Internetbaserad nyhetsbevakning
Omvärldsbevakarna Retriever och Nordiske Nyheter AS meddelar nu att de går samman och därmed bildar, enligt egna uppgifter, Nordens ledande leverantör av Internetbaserad nyhetsbevakning. Det nya bolaget Retriever AB, med säte i Stockholm, kommer att ha 20 anställda i Stockholm, Oslo och Varberg.
Samordning av teknik, försäljning och marknadsföring skall leda till en ökad tillväxttakt och påskynda en vidare expansion. Båda bolagen nådde i februari positiva rörelseresultat och förser ett hundratal företag, organisationer och myndigheter med snabb, flexibel och kostnadseffektiv nyhetsbevakning.
”Nordiske Nyheter och Retriever matchar varandra mycket väl, vi har utvecklats näst intill identiskt på våra respektive marknader. Sammanslagningen innebär att vi redan på kort sikt kan förse våra kunder med starkare produkter, dessutom kommer våra expansionsplaner att kunna realiseras snabbare än vad som tidigare varit tänkt”, säger Bengt Ekberg, tillträdande ordförande i det nya bolaget.
Huvudägare i det fusionerade bolaget blir Provisa Information AB och KS Norsk Vekst II.
[Fotnot: Fusionens genomförande är beroende av att aktieägarna i Nordiske Nyheter beviljas skattelättnad för den reavinst som uppstår vid fusionen. Ärendet ligger för behandling hos Finansdepartementet.]

Källa: Retriever