Researchtjänst för patentinformation utökas
Nybildade informationsjätten, Thomson Reuters, utökar nu patenttjänsten Thomson Innovation med ett omfattande affärs- och nyhetsinnehåll. Tjänsten ger nu tillgång till ett brett spektra av affärsinformation och nyheter i kombination med patentdata och vetenskaplig litteratur mm. Bland annat nås 11000 informationskällor från Dialog NewsRoom. Integrationen av olika källor ger nu en mer komplett researchtjänst till användarna. För mer information besök Thomson Innovation.

Källa: Thomson Reuters