Research International förvärvar Sifo Research & Consulting av Sifo Group
Börsnoterade Sifo Group har träffat avtal om försäljning av divisionen Sifo Research & Consulting till Research International, ett företag i den globala kommunikationskoncernen WPP. Enligt avtalet förvärvar Research International, som är världsledande inom marknadsundersökningar, divisionen Sifo Research & Consulting tillsammans med varumärket “Sifo”. Den totala köpeskillingen uppgår till 600 miljoner kronor (inklusive övertagandet av skulder) vilket innebär en realisationsvinst på cirka 180 miljoner kronor för Sifo Group. Som en del av överenskommelsen har Sifo Group förbundit sig att byta namn. Efter försäljningen kommer Sifo Groups huvudverksamhet att vara divisionen Observer Media Intelligence, som är en av världens största företag inom medie- och omvärldsbevakning. Sifo Group och WPP kommer också att undersöka möjligheterna till ytterligare strategiska samarbeten. RIs nuvarande svenska partner, Research International Sweden, kommer framöver att ingå i Sifo Research & Consulting. Research International förhandlar också om förvärv av sin danska partner Scantest/Research International.
Sources : Sifo Group