Rekordresultat för Autonomy andra kvartalet
Autonomy befäster positionen på alla marknader. Årets andra kvartal gav rekordresultat både i omsättning och intäkter. Företaget gjorde under kvartalet ett resultat före skatt på närmare 47 miljoner kronor. Detta är det bästa kvartalsresultatet hittills för Autonomy. Under samma period förra året var resultatet cirka 1,6 miljoner kronor före skatt.
Även försäljningen var rekordstor och låg på närmare 131 miljoner kronor. Under samma period förra året låg försäljningen på 47 miljoner kronor. Detta är mer än en tredubbling av intäkterna och Autonomy har just nu framgångar på alla sina marknader.
Vidare kan det nämnas att Autonomy nu etablerat ett antal nya strategiska samarbeten med andra programvarutillverkare. Autonomy kommer i dessa samarbeten att fungera som OEM-leverantör. Autonomys teknik, som gör att du kan hitta i och organsera upp ostrukturerad information, vinner stadigt ny terräng i Norden. Försäljningen var stark och omsättningen för andra kvartalet var på 9,7 miljoner kronor, vilken kan jämföras med omsättningen samma period förra året på 1,5 miljoner kronor. Detta ger en omsättning 20,1 miljoner för första halvåret mot 4,5 kronor förra året.
“Vi ligger över vår budget med bred marginal, vilket vi är mycket nöjda med”, säger Dag Rønsen som är ekonomidirektör för Autonomy Nordic. “Danske bank är en av våra nya kunder som bidragit positivt till den ökade omsättningen, vilket har varit direkt utslagsgivande för vår etablering i Köpenhamn. Nu satsar vi på en distributionsstrategi som ska säkra vår tillväxt. Vi har bland annat avtal med partners i alla nordiska länder, och flera programvaruutvecklare använder sig av Autonomys teknik i sina egna produkter”.

Källa: Autonomy