Regeringskansliet väljer Nobicons extranättjänst för elektronisk mediabevakning
Regeringskansliet har tecknat ett avtal med Nobicon inom området elektronisk mediabevakning. Avtalet omfattar flera av Nobicons tjänsteområden.

Information från externa informationsproducenter förmedlas via Nobicons distributionstjänst till ett av Nobicon utvecklat nyhetssystem. Systemet är baserat på en Lotus Domino-server och användarna får tillgång till den elektroniska mediabevakningen via Internet. Olika former av säkerhetsmekanismer gör att enbart behöriga användare når informationen.

En viktig del av systemet är funktionerna för nyhetsbevakning. Alerttjänster används för att skicka aviseringar till mobila mottagare. I applikationen sorteras allt material efter ämnesområden. Dessutom finns nyhetstelegram och tidningsartiklar tillgängliga genom nyhets- och arkivdatabaser.

“Regeringskansliet har grundligt utvärderat och prövat vår extranättjänst och vi vet redan att ett stort antal användare uppskattar tjänsten”, säger Rune Söderström, VD på Nobicon. “Tjänsten har ett omfattande informationsinnehåll med både svenskt och internationellt material. Det är inte heller ett statiskt avtal. Tjänsten kommer att växa med avseende på antal användare, innehåll och funktionalitet”
Sources : Nobicon