Recorded Future analyserar för framtida insikter
Värt att notera är att sökjätten Google har gått in som investerare i det digitala omvärldsanalysföretaget Recorded Future. Ett företag som något i det tysta analyserar webbaserad information för att försöka förutspå framtida händelser åt sina kunder. Recorded Future beskriver sin målsättning som ”att skapa helt nya möjligheter för våra kunder att få tillgång till och analysera information, med speciellt fokus på tidsrelaterad information och beslutsfattande under tidspress.” Mer information om Recorded Future:s tjänster finns på deras hemsida www.recordedfuture.com.

Källa: Google Ventures