Receptet för konkurrenskraftiga regioner
Konkurrenskraftiga regioner i en globaliserad värld är temat för Globaliseringsrådets och Fjärde Storstadsregionens konferens i Norrköping den 7 maj. Receptet för framgångsrika regioner och svenska storstadsregioners framtid diskuteras av bland andra Mats Odell, Sven-Erik Bucht, Pia Kinhult och Mario Rupert.

I en alltmer globaliserad värld krävs ett strategiskt perspektiv på den egna regionens internationella attraktionskraft. På konferensen diskuteras:
– Hur ser receptet för framgångsrika regioner ut?
– Blir det några nya svenska regioner?
– Hur står sig fjärde storstadsregionen?

Medverkar gör bland andra Eva Andersson, kommunalråd, Norrköpings kommun (s), Sven-Erik Bucht, kommunalråd (s), Haparanda kommun, Regio Arctica, Simon Goon, Head of Business Investments, One NorthEast, Newcastle, Pia Kinhult, regionråd, Region Skåne (m), Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister och ledamot, Globaliseringsrådet, och Mario Rupert, General Manager for Economic Promotion, Barcelona. Anmälan görs via webben på adressen www.fjarde.se/anmalan7maj

Källa: Fjärde Storstadsregionen / Utbildningsdepartementet