Rapport: Omvärldsbevakning, vad, var och för vem?
Statskontoret meddelar nu att man färdigställt publikationen ”Omvärldsbevakning, vad, var och för vem?” som är en utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers (ITPS) utlandsbaserade verksamhet. Statskontoret konstaterar att ITPS utlandsbaserade verksamhet drivs i enlighet med de mål som regeringen har formulerat. Myndighetens instruktion lämnar dock stort utrymme för tolkningar, vilket kan ha stor betydelse för hur verksamheten inriktas och utformas. Intressenterna är i allmänhet nöjda med vad de får ut av ITPS utlandsbaserade verksamhet, men det finns viktiga undantag som kan få stor betydelse för verksamhetens finansiering. Intresserade kan här gratis ladda ner publikationen Omvärldsbevakning, vad, var och för vem? (pdf, 737 kb).

Källa: Statskontoret