Rapport om den tillväxtpolitiska agendan – kräver ständig förändringsberedskap
I en ny rapport från Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) framhålls att nya förutsättningar ställer andra krav på den så kallade tillväxtpolitiska agendan. I en värld präglad av konkurrens, globala nätverk och sekundsnabb kunskapsspridning blir förmågan att hantera och nyttja förändringskraften helt avgörande, konstaterar fem internationellt framträdande forskare i rapporten ”På den tillväxtpolitiska agendan”.

”Politiken behöver riktas om till att utgå från ständig förändring. Detta kräver bland annat en ökad medvetenhet om politikens roll i förhållande till marknaden, säger ITPS generaldirektör Sture Öberg i en kommentar till rapporten.

Följande slutsatser dras i rapporten beträffande inriktningen på framtidens tillväxtpolitik:

  • Utveckling och förnyelse bör sättas i centrum. Vi behöver i större utsträckning än idag stödja och uppmuntra förändring, till exempel inom regional- och arbetsmarknadspolitikens område.
  • Det krävs en politik som stimulerar till förnyelse i bred mening. Man behöver intressera sig för fler än ett litet antal högteknologiska branscher. Förnyelsen handlar mindre om tekniken i sig och mer om produkter, processer och kunskap om nya marknader.
  • Med begränsade resurser är det nödvändigt att prioritera bland de politiska insatserna. Marknadsmisslyckanden behöver inte ses som skäl för politiken att ingripa, utan kan istället vara en ännu outnyttjad affärsmöjlighet.

    De som är intresserade att veta mer kan här hämta hem och läsa den 94-sidiga rapporten ”På den tillväxtpolitiska agendan” (A2004:023) som Adobe Acrobat pdf-fil (filstorlek 875 kB).

    Källa: ITPS