Rapport från Fuld granskar IT-verktyg för Business/Competitive Intelligence
Leonard Fuld som en del anser vara den ledande amerikanska ”gurun” inom Business/Competitive Intelligence brukar med jämna mellanrum göra studier av olika BI-verktyg. Fulds senaste rapport ”Intelligence Software Report™ 2000” finns nu att hämta gratis på Fuld & Company:s hemsida.
Rapporten på totalt 69 sidor granskar hur väl olika BI-verktyg stödjer arbetet med Business Intelligence processens olika delar. Totalt 12 olika system undersöks i rapporten därav ett BI-verktyg från svenska Docere Intelligence. Urvalet av system kan dock ifrågasättas då många av dem är så olika till karaktären att det är mycket tveksamt om de skall ställas emot varandra i en utvärdering. Flera andra BI-system som borde ha ingått saknas dessutom i studien. Bortsett från detta kan rapporten ge läsaren information om vad man kan förvänta sig av de olika IT-verktygen som har undersökts av Fuld.
Verktygen som ingår i studien är följande: C-4-U Scout, CI Spider, Knowledge.Works, Market Signal Analyzer (Docere Intelligence), E-Sense, Corporate Intelligence Service, TextAnalyst, Plumtree Corporate Portal, Powerize.com Website, Strategy!, Wincite och WisdomBuilder.
Följ källänken till Fulds hemsida nedan för att ladda ner hela rapporten eller den sammanfattning som finns på siten.

Källa: Intelligence Software Report™ 2000 (Fuld & Company)