Rapport: Framgångsrika varumärken på den europeiska läkemedelsmarknaden
Läkemedelsanalysföretaget Cutting Edge Information är nu färdig med och har lanserat rapporten “European Pharmaceutical Marketing: Launching Successful Brands” som analyserar europeisk läkemedelsmarknadsföring för dryga 16 varumärken hela vägen från första fasen ”pre-clinical” till sista ”post-launch” dito. En sammanfattning av rapporten finns nu att ladda ner via länken nedan.

Källa: European Pharmaceutical Marketing