Ramavtal med NUTEK om analyskonsulttjänster
Spintrack AB har tilldelats ramavtal med verket för näringslivsutveckling, NUTEK, avseende analyskonsulttjänster. Spintrack driver idag projekt i Europa, Afrika och Asien. Avtalet med NUTEK är ytterligare ett steg i företagets utveckling enligt Anders Hellsten på företaget. Spintrack upplever idag en ökande orderingång och prognosen för tredje och fjärde kvartalen 2004 är positiv meddelar företaget vidare. För mer information kontakta Spintrack.

Källa: Spintrack AB