Räkna pressklipp och gissningar vanligt som PR-uppföljning
44% av landets annonsörer kommer att öka sina investeringar i PR under 2006, det visar en undersökning gjord av Sveriges Annonsörer. Företagen vet dock inte vad det ger för resultat. 42% av de tillfrågade företagen utvärderar inte sina insatser över huvudtaget. Och i brist på en rättvis mätmodell består uppföljningsarbetet av att räkna pressklipp i kombination med maggropskänsla. Undersökningen visar att 98% av företagen använder sig av PR i sin marknadskommunikation och de allra flesta, 65% anser att PR är en del av företagens marknadskommunikation.

”Det här visar vilken växande bransch PR är och det måste självklart bli möjligt att följa upp vilket resultat PR-insatserna bidragit till. Att kunna mäta och utvärdera PR-insatserna är en av de viktigaste för Sveriges Annonsörers nybildade mediekommitté för Public Relations, KPR”, säger Sveriges Annonsörers vd Anders Ericson.

Däremot är 48% av de företag som utvärderat sina insatser nöjda, eller mycket nöjda med sina investeringar i PR. Samtidigt uppger 40% av de tillfrågade att de inte vet om insatserna bidragit till att öka effekten av företagets reklaminvesteringar. Kartläggningen är genomförd via Internet av undersökningsföretaget QuickWise tillsammans med Sveriges Annonsörer. Samtliga 105 svarande av 188 tillfrågade företag är medlemmar i intresseorganisationen Sveriges Annonsörer.

Källa: Sveriges Annonsörer