Publicera för WAP telefoner
Svenska InfoCreator presenterar idag en ny Internettjänst för att publicera egen text för WAP mobiltelefoner. Kunder som köper programvaran WAP Generator kan publicera eget material för distribution till WAP enheter.
Sources : InfoCreator