Programvarustöd för informationsinsamling från konferenser
Företaget Cipher Systems som levererar IT-system för olika omvärldsanalysaktiviteter meddelar nu att man lanserar en ”Intelligence Conference Manager”. Den nya modulen finns tillgänglig till företagets programvara Knowledge.Works. Modulen stödjer en organisations förmåga att hantera, spåra och lagra viktig information från deltagandet i olika konferenser och seminarier. Funktioner finns t.ex. för att skapa olika team som kan tilldelas specifika roller och uppgifter innan konferensen startar. Systemet kan skapa en detaljerad ”CI Conference Plan” för att hantera alla former av intelligencebehov mm.
Cipher Systems påpekar att den nya modulen redan visat sig mycket användbar inom läkemedelsbranschen som har en växande andel konferenser som är av stor vikt för företagen att bevaka. För mer information kontakta Cipher Systems.

Källa: Cipher Systems