Programvara för omvärldsbevakning analyserar dokument på Internet
Nu har företaget QL2 Software släppt en ny version (2.3) av sin specialiserade omvärldsanalysprogramvara ”WebQL”. Den stora förändringen är produktens förbättrade förmåga att söka och hämta data från Adobe Acrobat-filer i det mycket populära och spridda pdf-formatet. Detta dokumentformat är mycket vanligt för att lagra viktiga dokument mm på Internet och kan därför t.ex. sägas vara av stor vikt att kunna läsas av en omvärldsanalysprogramvara som bevakar webbplatser på Internet.
Att hämta specifika data från pdf-filer är komplext säger man från företagets sida och hänvisar till lyckade kundprojekt som ingen konkurrerande leverantör lyckats att hantera lika bra som WebQL. Med den nya versionen 2.3 menar man att man nu har det mest effektiva verktyget på marknaden för att läsa data från pdf-filer. För mer information kontakta QL2 Software. För utvecklare eller andra tekniskt kunniga användare finns för övrigt även möjlighet till en 90 dagars gratistest av WebQL.

Källa: QL2 Software