Prognos – Marknaden för företagsportaler värd över 40 miljarder kr till år 2005
Det europeiska analysföretaget Butler Group har nyligen släppt en rapport kallad ”Enterprise Portals – Business Application & Technologies”, som bl.a. hävdar att företagsportalerna nu har utvecklats så pass att man kan säga att de kraftigt kan bidra till företagens konkurrenskraft. Rapporten som omfattar profiler på över 30 stycken portalleverantörer, med en detaljerad genomgång av de 14 ledande produkterna.
“Marknaden för företagsportalprodukter kommer att vara värd mer än 4 miljarder US dollar till år 2005”, säger Butler Groups researchchef Tim Jennings som kommentar till rapporten.
Rapporten lyfter bl.a. fram följande fyra huvudsakliga fördelar med att investera i en företagsportal: (1) Ger en enda ingång (”single point of access”) till företagets information. (2) Bidrar till bättre informationsunderlag för beslutsfattande. (3) Möjliggör samarbete mellan anställda och med externa partners. (4) Integrerar och personaliserar leveransen av olika IT-tjänster.

Källa: Butler Group