Profile Intelligence AB firar 10-års jubileum
Imorgon torsdag den 9 december 2004 fyller det svenska konsult- och researchföretaget Profile Intelligence AB 10 år och vi gratulerar företagets ägare och VD, Anne Styren, som själv här nedan berättar om företagets utveckling och hur verksamheten ser ut idag:

Profile Intelligence AB jubilerar – 10 år i sanningens tjänst.
– av Anne Styren.

Flera tusen frågor är besvarade och klara fakta lagda på bordet!

Den internationellt faktasökande verksamhet som grundlades redan 1978 fick den 9 december 1994 sin nuvarande juridiska hemvist – Profile Intelligence AB. Alltsedan start har vi sett till att våra kunder har korrekta uppgifter som underlag för olika slags affärsbeslut. Idag är verksamheten fokuserad på sk ”due diligence” främst avseende personer, men vi söker även fakta om företag och marknader.

Sysslar vi med omvärldsbevakning? Nja – det beror på vad man lägger in i begreppet – men från Profile Intelligence kan man inte köpa internetbaserade websidesbevakningar eller sofistikerade dataprogram för selektering av digitalt insamlad information. Vi skådar varken in i framtidens kristallkula eller bevakar tänkbara trender.
Profile Intelligence AB tar sig istället an de konkreta och omedelbart aktuella frågeställningar som uppkommer i kundens beslutssituation; Stämmer de fakta vi har? Vad mer borde vi kontrollera? Vilka vinklar har vi missat? Profile Intelligence AB söker och kontrollerar fakta. Vi kontaktar relevanta källor, register och system, vi ser till att det som finns på bordet är sant och riktigt. Vi arbetar manuellt, per telefon och dator för att finna sanna svar.

Våra kunder upptäcker med vår hjälp t.ex den som formulerar böjda sanningar i sin CV; (jag har gått på Harvard – alltså promenerat, inte studerat), den som inte direkt ljuger men som låter en antydan bli en sanning (att jag avslutade mina studier betyder inte efter avslutad kurs men efter två veckor, jag hade pluggat klart…) eller den som undanhåller fakta (visserligen är jag dömd för förskingring men det behöver ni väl inte känna till bara för att jag söker jobb som finanschef?).
Med kunskap kan man mota Olle i grind – dvs slippa att okunnig stå till svars om någon upptäcker sådant man själv missat. Våra kunder ska slippa svara ”det hade jag ingen aaaning om” och därmed kanske hamna på löpsedeln. De kan istället lugnt konstatera att den kunskapen har man, och dessa fakta har vägts in i det beslut som fattats.

Det har varit 10 omväxlande år, vi ser med spänning och förväntan fram emot nästa decennium – i sanningens tjänst.

Anne Styren, VD, Profile Intelligence AB.

Källa: Profile Intelligence AB