Procter & Gamble väljer Plumtrees företagsportal
Plumtree Software meddelar att Procter & Gamble (P&G) inför Plumtrees företagsportal för 100.000 P&G anställda över hela världen. Plumtree portalen vid P&G är utformad för att ge de anställda en snabb överblick över all den information och de tjänster de behöver för att utföra sina arbeten. Den portal Procter & Gamble nu skapar har ett brett angreppssätt och innehåller möjligheter till bl a “Collaboration, Consumer Knowledge, Competitive Intelligence, Market Analysis”. Dessutom integrerar P&G flera andra applikationer och tjänster i portalen genom Plumtree Portal Gadgets™ som är plug-in komponenter som bäddar in vyer av andra företagsapplikationer och Internettjänster till en helt personaliserad portalsida. På detta sätt integrerar t.ex. P&G diagram och rapporter från SAP och Oracle Sales Analyzer, Oracle Discoverer, Oracle Express och E.piphanys E4 application.
Plumtree är en ledande leverantör av företagsportaler och P&G är det fjärde Fortune 50 företaget de senaste fyra månaderna som valt Plumtrees lösning.

Källa: Plumtree Software