Pressinformation finansierar omvärldsbevakning
Den svenska presstjänsten Newsdesk lanserar nu en ny tjänst som gör att alla Sveriges journalister kan bevaka 700 ledande medier (varav 500 svenska) i obegränsad omfattning och helt utan kostnad.

”Den nya tjänsten ligger i linje med vår mission att förmedla information till journalister på ett för dem så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt, förklarar Kristofer Björkman, grundare av Newsdesk. Jag tror och hoppas att Newsdesk inom kort kan bli journalisternas populäraste tjänst för att snabbt och effektivt hålla sig ajour med vad som händer i deras omvärld, tillägger Kristofer Björkman.”

Istället för att ta betalt av journalisterna så finansieras tjänsten med pressinformation. När journalister söker efter ett ämne eller liknande i svenska medier, presenteras resultatet med pressmeddelanden som även de matchar sökningen. Vad som är artikel och vad som är pressmeddelande, framgår dock klart och tydligt.

Tekniken bakom den mediabevakning som sker på Internet i Newsdesks presstjänst tillhandåhålls via ett samarbete med mediabevakaren Newsmachine.se. Den nya tjänsten har integrerats med Newsdesks befintliga tjänster. Däribland enligt dem själva Sveriges största söktjänst för pressinformation, där 3500 journalister idag bevakar pressinformation från 1300 företag. Sammantaget medför detta att journalisterna nu kan bevaka 1800 svenska nyhetskällor på Newsdesk helt utan kostnad.

Källa: Newsdesk