Presentation av konjunkturen i olika branscher – nytt seminarium
Den 15 november i Stockholm håller föreningen Swedish Industrial Marketing Research Association (SIMRA) ett konjunkturseminarium där SIMRA, förutom att presentera sin egen senaste konjunkturpanel, också utlovar att några av Sveriges ledande experter ska tala om utsikterna för sina branscher. För mer information kontakta SIMRA.

Källa: SIMRA