Prenumerera på omvärldsbevakning om turisttrender
Via VisitSweden kan man nu prenumerera på “spaningar” kring de 11 bevakningsområden och trender som påverkar den inkommande turismen till Sverige. Sedan 2008 arbetar VisitSweden med omvärldsanalys i ett nätverk tillsammans med nationella och internationella regioner. Denna omvärldsanalysgrupp ger kontinuerligt ut ett nyhetsbrev där nätverkets senaste “spaningar” presenteras. Syftet är att underlätta strategiarbetet och visa på vilka destinationer och produkter som kan vinna på vidareutveckling. I nyhetsbrevet presenteras elva bevakningsområden och trender (se nedan) som har särskild betydelse för inkommande turism till Sverige.

 • 1. KONKURRENTBEVAKNING: KULTUR & NATUR
  Om hur konkurrerande destinationer arbetar med produktutveckling och marknadsföring.
 • 2. TILLGÄNGLIGHET TILL SVERIGE
  Om hur tillgängligheten till Sverige utvecklas på kort och lång sikt.
 • 3. UNGAS VANOR OCH VÄRDERINGAR
  Vi bevakar de unga eftersom de sätter agendan för morgondagens beteende.
 • 4. ALLT SNABBARE FÖRÄNDRING AV MEDIEVANOR
  Internet, ny teknologi och nya tjänster påverkar konsumentens medievanor. Vi bevakar hur våra medievanor förändras.
 • 5. ÖKANDE POLARISERING
  Ökad konkurrens leder till å ena sidan små, nischade aktörer och å andra sidan stora, globala varumärken och företag – eller en kombination av båda.
 • 6. ÖKANDE TIDSPRESS
  Utbudssamhället gör att människor upplever alltmer tidsbrist. Varje tidsenhet blir mer värdefull.
 • 7. ZAPPANDE KONSUMENTER
  Allt fler människor har temporära identiteter och pendlar mellan olika roller, livsstilar, platser och information.
 • 8. INVOLVERANDE OCH TRANSFORMERANDE UPPLEVELSER
  Resenären går från att vara iakttagare till att vilja uppleva resan, gärna med personlig förändring eller utveckling (transformation) som resultat.
 • 9. ÖKAT MILJÖFOKUS
  Större ansvarstagande bland produktägare p.g.a. klimatdebatten. Större medvetenhet hos konsumenten.
 • 10. ÄKTA RAKT IGENOM
  I en komplex tid med minskande auktoritetstro och informationsöverflöde samt där allt är synligt, är det lätt att bli besvikelsen på människor och företeelser. Då blir det äkta och det unika lyx.
 • 11. KRAV PÅ TILLGÄNGLIGHET
  Tidspress och ökad konkurrens ställer högre krav på tillgänglighet, både rent fysiskt (lätt att nå) men även när det gäller information.

  Vilken trend som gäller, beror självfallet på marknaden, exempelvis hur långt från Sverige marknaden befinner sig. Omvärldsanalysen kan tidigt påvisa vilka konsekvenser en viss trend kan får för både just din destination, och för hela Sverige, på sikt. Flera regioner bidrar med egen trendspaning. Alla profiterar därmed av varandras kompetens. Idag består de medverkande av: Gotlands Turistförening, Jämtland Härjedalen Turism, Malmö Turism, Region Dalarna, Region Halland, Smålands Tourism AB, Swedish Lapland, Västsvenska Turistrådet.

  Källa: VisitSweden