Prenumerera på internationell patentbevakningstjänst
PRV InterPat har numera en ny bevakningstjänst kallad ”Internationell Patentbevakning”. PRV InterPat skräddarsyr först en sökprofil utgående ifrån företagets behov och rapporterar sedan elektroniskt om nytillkomna patentansökningar en gång per månad. För mer information om Internationell Patentbevakning kontakta PRV InterPat.

Källa: PRV InterPat