PR & kommunikationsföretaget Fleishman-Hillard lanserar globala tjänster för strategisk omvärldsanalys
Fleishman-Hillard, ett av de stora globala PR & kommunikationsföretagen, meddelar nu att de etablerat en världsomfattande kapacitet för att förse sina kunder med Competitive Intelligence – strategiska omvärldsanalyser.
Fleishman-Hillards nya division för Competitive Intelligence erbjuder tjänsterna till beslutsfattare i företag runt om i världen, genom att bl.a. kontinuerligt söka igenom digitala informationskällor, olika branschanalys-databaser och andra traditionella källor.
Fleishman-Hillard Inc., vars huvudkontor är baserat St. Louis, USA, verkar i Nordamerika, Europa, Asien, Latinamerika, Australien och Sydafrika genom sina 79 kontor.

Källa: Fleishman-Hillard International Communications